kysten-bok

DS Kysten i Tønsbergs maritime historie

Sjøen var grunnlaget, og beliggenheten med den beskyttete havnen gir grunn til å tro at den maritime historien er eldre enn byens 1100 år. Det er naturlig å se dette i sammenheng med Osebergskipet fra år 820 som ble funnet i Slagendalen utenfor Tønsberg i 1903 uten at det er påvist en sammenheng til byen.

I 1806 var det bare Arendal og Bergen som overgikk Tønsberg med hensyn til handelsflåtens størrelse. I 1885 var det registret 296 skip på 185 redere i Tønsberg, hvorav kun to dampskip. I 1900 eide rederiet Wilh. Wilhelmsen 23 av de i alt 144 skip som var registret i Tønsberg. 

Svend Foyn oppfant og monterte granatharpunen i baugen på spesialbygde hvalbåter. Han fikk i 1863 levert verdens første moderne hvalbåt. I 1930 var det åtte hvalfangstselskaper registrert i Tønsberg. 

Skipsfarten skapte ikke bare redere og sysselsatte sjøfolk. Skipsfarten la også grunnlaget for betydelig verdiskaping og sysselsetting på land. Først ute av de litt større virksomheter var Tønsberg Reperbane på Kaldnes grunnlagt i 1795. Reperbanen var leverandør av tauverk til byens seilskipsflåte, og i første del av 1900-tallet også til hvalfangsten. 

Størst av de landbaserte virksomheter var imidlertid skipsverftet Kaldnes Mekaniske Verksted A/S.

.

Selskapet ble stiftet i 1899, og siste komplette skip var byggenummer 220 som ble levert fra det opprinnelige Kaldnes Mek. Verksted i 1984. 

For DS Kysten var Kaldnes Mek. Verksted av stor betydning. Her fant man oftest en løsning som kunne holde et gammelt dampskip gående. 

Overgang til damp gjorde kystrutene til blodårer i et langstrakt land med dårlige veiforbindelser. Det mest kjente skipet i kystfarten i Oslofjorden, DS Jarlsberg 2, var en parallell til den rollen DS Kystens opprinnelige hadde på Trøndelagskysten. DS Jarlsberg 2 ble sjøsatt i 1912, og i likhet med DS Kysten i Trøndelag ble Jarlsberg 2 en institusjon i sitt område med lang levetid og stor betydning. 

Jubileumsgaven DS Kysten er slik et viktig symbol på områdets maritime historie, og er varig påminnelse om hva skipsfart, «leverandørindustri» og sjøfolk har betydd for byens utvikling og velstand. 

DS Kysten søker kokk og serveringspersonale

Mannskap - 2022

For alle stillinger ønsker vi personer som har glimt i øyet og som er opptatt av å skape den gode gjesteopplevelsen om bord hos oss.