Kystens Venner

Kystens venner

Foreningen Kystens Venner ble stiftet ombord i DS Kysten 12.5.1972. Initiativet kom fra formann Per Holmsen i Tønsberg Markedsføringsforening. Siden den gang har venneforeningen bidratt med pågangsmot, tålmodighet og utallige dugnadstimer til å sikre en varig drift av DS Kysten.

KYSTENS VENNER:
Orgnr: 882 754 472
Bankkonto: 1503.31.73609
Vipps 12909

Styreleder: Arve Wilhelmsen
Huiveien 8, 3133 Duken.
aw@4human.no. SMS: 93005641

Medlemsskap i Kystens venner

Medlemsavgiften på kr 250.- pr. år betales til bankkonto nr: 1503.31.73609.

Oppgi følgende på innbetalingen:
Navn; postadresse, email, mobiltelefonnr, adresse, alder, kjønn

Kystens Venner vil få tilbud om Kystenturer og samlinger. Vi ønsker å komme i kontakt med medlemmer som vil bidra i venneforeningen.

Kystenbilde


– postkort (21X15 cm)                                                       kr.   50,- pr. stk
– lite bilde (31X21 cm) – signert og nummerert        kr. 200.- pr. stk
– stort bilde (45X31 cm) – signert og nummerert     kr. 400.- pr. stk

Kjøpes om bord på DS Kysten eller ved henvendelse til Arve Wilhelmsen, Huiveien 8, 3133 Duken. aw@4human.no. SMS: 93005641