Om DS Kysten

Dampskipet (DS) Kysten var opprinnelig en moderne rutebåt som trafikkerte strekningen Trondheim – Namsos fra 1909.

Hun kom til Tønsberg første gang i 1971. Siden 2003 har båten gjennomgått omfattende reparasjon og rehabilitering. I 2019 ble hun endelig klar til å legge ut på nye eventyr i vår vakre kystled.

– Er du ombord, anbefaler vi en tur ned på Banjerdekket.

Vår Histore

VIKTIGE HENDELSER

1909

Namsos Dampskibselskap

Det var Namsos Dampskibselskap som i 1909 satte Kysten i trafikk på den lønnsomme, og konkurranseutsatte, ruta mellom Trondheim og Namsos. Turen hadde 45 anløp og tok nærmere to døgn. Kysten var stor, påkostet og hadde moderne løsninger som elektrisk strøm (eget aggregat). Gjennomtenkt plassutnyttelse sørget for at den rommet egen postlugar, 1. og 2. klasse, damesalong, herresalong, røkesalong og fjøs (!). I tillegg kom kapteinens og mannskapets lugarer, bysse og godt med plass til å frakte varer.

Grunnstøting og uvær

Ruta langs Trøndelagskysten er værutsatt, og Kysten fikk – naturlig nok – mye juling. Båten forliste etter en alvorlig grunnstøting i 1926 for så å bli hevet og bragt til Trondhjems Mækaniske Værksted. Et voldsomt uvær under reparasjonsarbeidene året etter førte til at Kysten blåste av dokk og ble påført ytterligere skader.

tmv-1929

1926

Gammelt-mannskap

1930-tallet

Kaptein Petter Pettersen

På 1930-tallet var hun tilbake i rute, stødig manøvrert av Petter Pettersen – Kystens legendariske kaptein i årene 1920-57. Her er kapteinen til venstre sammen med mannskapet – fyrbøter Aksel Pedersen, restauratrise Aagot Kristiansen, maskinist Harald Heggvik og statslos Ottar Aglen. Bildet er fra arkivet til Namsos Trafikkselskap

I krigsårene

Tyskerne tok båten i 1940 og i 1944, under evakueringen av Finnmark. Etter krigen var Kysten i sørgelig forfatning, blant annet med omfattende motorskader som følge av uvettig fyring. Omfattende reparasjoner og ombygning – skipet ble forlenget med 14 fot – måtte til før den var tilbake i rute igjen i 1951.
ombygging

1951

1klasse-salong

1950-tallet

Tiden var ute

Utover 50-tallet ble det mer og mer klart at det gamle, en gang så moderne, dampskipet hadde utspilt sin rolle. Konkurransen fra nye, tilpassede lastebåter og – ikke minst – veier og rutebiler ble for tøff. Tiden var ute.

 

Via Tvedestrand til Tønsberg

I 1964 ble båten solgt til Tvedestrand, omdøpt til Askaas og ombygd for å fungere som skoleskip for ulike kategorier av sjøfolk. Etter en periode som losjiskip i Oslo 1967-70, ble skipet kjøpt av en interessegruppe og senere igjen av AS Jubileumsskipet etter en innsamling i forbindelse med Tønsberg bys 1100-års jubileum i 1971. Og omdøpt til Kysten 1. Det ble avdekket stort behov for reparasjoner og restaurering, noe som ble iherdig utført at venneforeningen Kystens Venner på vinterstid utover 70-årene.
k6-2

1970-tallet

jubileumstur

1979

Jubileumstur

A/S Jubileumskipet så det tidlig som nødvendig å få innredet et større brukslokale til forsamling og felles bespisning ved innføring av charterturer og utleie. De valgte å sette fokus på banjerdekket forut til dette formål.

Foto: Fra Kystens jubileumstur i 1979. Arne Lannerstedt.

DS Kysten - seiler igjen

DS Kysten legger i 2019 ut på neste kapittel av sitt lange og innholdsrike liv, med daglige seilinger fra brygga i Tønsberg fra 1. juli.

kystenseilerigjen

2019

Interessert i å lese mer om Kystens spennende historie?

Kjøp boken om DS Kysten.
KR 350,-

DS Kysten søker kokk og serveringspersonale

Mannskap - 2022

For alle stillinger ønsker vi personer som har glimt i øyet og som er opptatt av å skape den gode gjesteopplevelsen om bord hos oss.